OrgPlan

My-Orgchart organigram-software, voor het creëren van simpele contact-organigrammen tot complexe metrics-organigrammen

About OrgPlan

OrgPlan brengt de My-Orgchart organigram-software, dat ingezet kan worden voor simpele contact-organigrammen tot complexe metrics-organigrammen.

Over de koppeling

De integratie tussen Nmbrs en OrgPlan verloopt via web-services. De gebruiker roept HR-gegevens aan die vervolgens direct verwerkt worden in het organigram. Dat kunnen zowel contact- als metrics-organigrammen zijn. De connectie komt tot stand via een druk op de knop.

Daarnaast is er de indirecte methode om organigrammen te maken. Hierbij worden de brongegevens eerst in een Excel-bestand opgeslagen, dat vervolgens in My-Orgchart wordt ingelezen. Het Excel-bestand biedt allerlei mogelijkheden om gegevens te bewerken of te verrijken. Deze methode wordt vooral voor strategische personeelsplanning toegepast.

Over Orgplan

OrgPlan is een Nederlands bedrijf dat opgericht is in 2008. Wij zijn gespecialiseerd in organigram software. Vroeger waren dat stand-alone PC-pakketten, tegenwoordig zijn dat geïntegreerde web/cloud-oplossingen. Langs deze weg heeft ook het productaanbod van OrgPlan zich ontwikkeld.

Aanvankelijk beperkte de activiteiten van OrgPlan zich tot het wederverkopen en implementeren van OrgPlus in de Benelux. Het ooit door Microsoft ontwikkelde OrgPlus, mag zich rekenen tot de wereldwijd meest verkochte organigram software. Echter OrgPlus is ontwikkeld in de jaren negentig, grotendeels voor de opkomst van internet, tablets, ESS/MSS, en dergelijke. Daarom ligt het accent nu op het moderne, recent geïntroduceerde My-Orgchart: helemaal conform de eisen van deze tijd en met verrassend nieuwe functionaliteiten. Beide producten worden nu door OrgPlan aangeboden. Bovendien kan OrgPlan de migratie verzorgen.