ForecastXL

ForecastXL is een cloud-based managementinformatie-tool voor MKB en Accountancy.

About ForecastXL

ForecastXL is een cloud-based managementinformatie-tool voor MKB en Accountancy. Data vanuit verschillende bronnen zoals boekhouding, CRM- en HRM-pakketten wordt door snelle imports verzameld op een door u samengesteld, visueel inzichtelijk KPI dashboard.

Maak statistische prognoses over uw data, voeg keuzes als leningen en investeringen toe en analyseer verschillen tussen de gerealiseerde en verwachte cijfers. ForecastXL stimuleert samenwerking tussen verschillende personen en afdelingen dankzij een ingebouwde workflow. Zo wordt managementinformatie niet beperkt tot de financiële afdeling, maar interessant voor de gehele organisatie. Tot slot draait u rapportages over verleden, heden en toekomst. Zo helpt ForecastXL u bij het halen van verbeterde resultaten door inzicht, toekomst en controle.

** Over de integratie **

Deze integratie maakt het direct mogelijk om:

  • Data vanuit Nmbrs op te nemen in uw KPI dashboard bij ForecastXL
  • Statistiche prognoses te maken op basis van ontwikkelingen op personeelsgebied
  • Overzichtelijke rapportages te draaien op basis van de beschikbare gegevens

Doordat data vanuit Nmbrs in ForecastXL gecombineerd wordt met data uit andere bronnen kunt u betere beslissingen nemen. Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk of de geprognotiseerde groei op salesgebied geen onderbezetting met zich meebrengt op HR-gebied.