GearSoft

GearSoft ontwikkelt softwareoplossingen waarmee op efficiënte wijze optimaal rendement wordt gehaald uit uw salarisgegevens.

About GearSoft

Over de koppeling

De GearSoft-integratie met Nmbrs® biedt uw kantoor een datawarehouse waarmee de Nmbrs-informatie zeer eenvoudig toegankelijk wordt gemaakt, voor iedereen binnen het kantoor: loon(adviseur), accountant/adviseur, samenstelassisent of relatiebeheerder.

GearSoft levert twee modules waarmee de Nmbrs-data wordt ontsloten: Rapportage en Data-analyse.

Met de rapportagemodule maakt u snel een compleet verslag van een administratie, enerzijds bedoeld om de jaarwerkroutines en de samenstelopdracht vorm te geven (tijdwinst: 30 minuten per klant) en anderzijds als advies- en managementmodule waarin advieselementen als WKR, LIV/LKV, Kostprijsprognose en –Analyse worden vormgegeven.

Met de Data-analyse analyseert u onderwerpen over alle klanten heen. Alle data is beschikbaar om naar eigen inzicht in kaart te brengen. U bouwt eenvoudig zelf overzichten waarmee een specifiek over alle relaties in kaart wordt gebracht.

Naast de GearSoft-modules is het datawarehouse te ontsluiten met algemene BI-toepassingen als PowerBI, Tableau of Cognos.

Over Gearsoft

GearSoft is leverancier van onderscheidende softwaretoepassingen, vaak als verlengstuk van bestaande software, ons credo is dan ook: “GearSoft gaat verder waar anderen ophouden.”

Met ruim 30 jaar ervaring in het ontwikkelen van softwareoplossingen voor de accountancy slaagt GearSoft er in de brug te slaan tussen de basale verwerking van gegevens en het op begrijpelijke wijze benutten van de kansen die dit biedt in adviesdienstverlening naar uw cliënten.