Hubbae

Hubbae vult salarissoftware Nmbrs aan in vakinhoudelijke processen

About Hubbae

Over de software

Hubbae is de applicatie die salarisadministratie makkelijker, sneller en professioneler maakt voor jou als administrateur en voor je klanten. Hubbae vult salarissoftware Nmbrs aan in vakinhoudelijke processen en is dan ook volledig gekoppeld aan Nmbrs. Momenteel bevat Hubbae een drietal oplossingen:

  1. Uitvraag Loonkostenvoordelen en No-Risk
  2. Onboarden van nieuwe werknemers
  3. Aanbod oproepkrachten conform Wet Arbeidsmarkt in Balans
    

Hieronder lees je meer over de werking van deze functionaliteiten:

Uitvraag loonkostenvoordelen en No-Risk

Bij elke (nieuwe) werknemer bestaat er een kans dat er een loonkostenvoordeel of no-risk polis van toepassing is. Met Hubbae heb je dit onder controle en verklein je de kans dat je deze financiële voordelen mist. Nieuwe werknemers worden automatisch gecheckt in het doelgroepregister en/of voorzien van een vragenlijst vanuit Hubbae. Als iemand in het doelgroepregister staat of één van de vragen bevestigend beantwoordt, wordt de machtiging aanvraag doelgroepverklaring getekend en kan de gemachtigde gericht uitvraag doen bij het UWV of de gemeente. De gemachtigde kan de werkgever of intermediair zijn, daarnaast heb je de mogelijkheid om dit door een externe integratiepartner te laten afhandelen. Nadat je vanuit het UWV of de Gemeente reactie op jouw aanvraag doelgroepverklaring hebt ontvangen, is het proces afgerond. Onze prijsstelling voor deze functionaliteit maakt het product erg gewild. Wij onderscheiden ons door geen procentuele fee te vragen over gevonden voordelen, maar met vaste prijzen te werken. Hierdoor draagt uw werkgever beduidend minder geld af voor het gevonden voordeel!

Onboarden

Het toevoegen van een nieuwe medewerker aan de salarisadministratie was nog nooit zo gemakkelijk, zelfs voor de MKB ondernemer. Via Hubbae wordt de medewerker gevraagd zelf zijn gegevens in te vullen, de applicatie controleert daarbij of alle benodigde informatie is ingevuld. Daarna hoeft de werkgever alleen nog de afspraken over het contract in te vullen. Op deze manier wordt het opvoeren vaneen nieuwe medewerkers volledig online gedaan en is dus efficiënter, makkelijker en vollediger. Via Hubbae kan jij als salarisadministrateur zien wie er aan de salarisadministratie is toegevoegd en daar ruim op tijd actie op ondernemen. Op deze manier zit je niet alleen met minder last-minute werk, maar ben je ook meer betrokken bij je klant.

Aanbod oproepkrachten conform Wet Arbeidsmarkt in Balans

Met Hubbae zijn achterstallig mailtjes, ontbrekende handtekeningen en ‘vergeten’ afspraken’ rondom het aanbod van een vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten (conform de WAB) verleden tijd. Via Hubbae krijg jij als salarisadministrateur een seintje welke werknemer van welke klant in aanmerking komt voor het aanbod. Daarbij bepalen we automatisch het gemiddeld aantal gewerkte uren op basis van Nmbrs data. Het aanbod wordt volledig geautomatiseerd opgesteld. Waarna jij dit ruim op tijd door kan geven aan je klant. Je klant kan vervolgens alles heel gemakkelijk digitaal regelen via Hubbae. De functionaliteit bevat ook een log, zo is altijd in te zien wie welke actie wanneer heeft ondernomen.

Over Hubbae als bedrijf

Hubbae is een start-up die functionaliteiten voor en met salarisadministrateurs en -adviseurs ontwikkelt. In 2019 ontstond het idee voor Hubbae, gevolgd door de live-gang in de zomer van 2020. Samen met de vakinhoudelijke experts wordt bepaald waar processen nog beter of eenvoudiger kunnen door middel van software. We zitten dus dicht op de markt en weten waar de behoeftes liggen. We kunnen alvast verklappen dat het niet bij de huidige drie functionaliteiten zal blijven!

Over de koppeling

De koppeling met Nmbrs is enorm uitgebreid. Veel data wordt opgehaald uit Nmbrs, maar nog meer data wordt teruggestuurd naar Nmbrs. De koppeling werkt dus twee kanten op en staat eigenlijk nooit stil. Op alle niveau’s wordt data uit Nmbrs opgehaald. Op domeinniveau wordt gebruik gemaakt van de Single Sign On, daarmee voorkomen we dat Hubbae gebruikers losse inloggegevens voor Hubbae nodig hebben. Daarnaast worden debiteuren opgehaald met bijbehorende tags, managers, afdelingen en accountant contactpersonen. Bedrijven worden opgehaald, inclusief bedrijfsinstellingen, loonmodellen, urenmodellen, salaristabellen en zelfs de default medewerkers. Op het niveau van de werknemer is de koppeling nog uitgebreider; vanuit Hubbae wordt een nieuwe werknemer namelijk volledig aangemaakt in Nmbrs. Met ongeveer 20 verschillende calls wordt een nieuwe werknemer zo volledig mogelijk ingericht in Nmbrs.

Wat levert het de eindgebruiker op?

De voordelen van Hubbae liggen op verschillende niveaus. De processen van Hubbae leveren zowel de intermediair, de werkgever, als ook de werknemer het nodige op. Als dienstverlener levert Hubbae jou in de eerste plaats tijdswinst op; de salarisadministrateur is namelijk niet meer handmatig nieuwe werknemers aan het invoeren. Deze bespaarde tijd kan bijvoorbeeld gebruikt worden om jouw klant te voorzien van vakinhoudelijke adviezen. Daarnaast verhoogt Hubbae de kwaliteit van jouw dienstverlening. Hubbae waarborgt namelijk vakinhoudelijke processen op een professionele manier. Zo is het proces van het aanbod voor vaste arbeidsomvang aan oproepkrachten met Hubbae transparant en onder controle.

De klant van de intermediair ervaart voordelen in gebruiksgemak en in professionaliteit. Het digitaal en online uitvragen van gegevens van een nieuwe werknemer komt beter over dan een stapel papier handmatig invullen, scannen en mailen. En het is voor een werkgever ook erg prettig dat hij automatisch gewezen wordt op zijn verplichtingen richting de werknemer, zoals het aanbod voor vaste arbeidsomvang aan de oproepkracht. En het gebruiksgemak wordt wel erg groot als het aan te bieden gemiddelde automatisch wordt gegenereerd en voorgesteld!

Hubbae screenshots