Cao PRO app

Automatische koppeling met alle cao's

About Cao PRO app

Altijd op de hoogte zijn van actuele wijzigingen in de cao's en andere regelingen die voor u en/of uw klanten van toepassing zijn? Dat kan met een directe koppeling (API) tussen Nmbrs en de Cao PRO app van HR- en salarisspecialist 2Xplain PayRoll.

Niet alleen de cao's die in uw salarisadministraties zijn opgenomen, maar ook aan die cao's gerelateerde cao's of regelingen (pensioen, Paww, fondsen) worden met de Cao PRO app automatisch aangemerkt als behorend tot uw account ('Mijn cao's'). Dat zijn dus de voor u relevante cao's en regelingen. Daar hoeft u niets voor te doen.

Alle voordelen van de koppeling op een rij

  • Wijzigingen meteen en op maat in uw e-mailbox. Als de Cao PRO app een wijziging doorvoert (onderhandelingsakkoord, aanmelding bij het ministerie, algemeen verbindend verklaring, premie-overzicht) ontvangt u diezelfde avond een e-mail-alert. Daarin wordt vermeld voor welke van uw relaties de desbetreffende cao geldt.

  • Maandelijkse mutaties op maat. U kunt maandelijks in één overzicht zien voor welke door u te verwerken cao's en gerelateerde regelingen een loon- of premiewijziging moet worden doorgevoerd.

  • Ook andere cao's te raadplegen. U kunt naast de cao's die u in uw salarisadministraties gebruikt ook elke andere cao of regeling raadplegen of aan 'Mijn cao's' toevoegen.

  • Toegang tot meer informatie. U heeft onbeperkt toegang tot alle vakinformatie (>1.500 actuele artikelen en documenten) in de 2Xplain PayRoll Kennisbank PRO.

De cao-koppeling activeren

  • U meldt zich aan als gebruiker van de 2Xplain PayRoll kennisbank PRO via het aanmeldformulier. Zie voor meer informatie: https://www.2xplain.nl/Payroll/caopro. Aanmelden kan via: https://www.2xplain.nl/payroll/aanmelden/caoalertkoppeling

  • U ontvangt binnen 2 werkdagen een e-mail met gebruikersnaam en wachtwoord en instructies voor het eenmalig aanmaken van de cao-koppeling.

  • Hierna kunt u zien welke relatiecontactpersonen er vanuit uw salarissoftware zijn gevonden. U kunt vervolgens aangeven wie van deze relatiecontactpersonen binnen de Cao PRO app een eigen account moet krijgen. Als u hier niet voor kiest, gaan alle alerts naar de hoofdgebruiker. Een directe splitsing van de gegevens is praktischer.

  • 2Xplain controleert met de door u aangeleverde koppeling regelmatig uw salarissoftware op mogelijke wijzigingen in actieve cao’s met de daaraan gekoppelde klanten en relatiecontactpersonen.

Over 2XPLAIN

2Xplain betekent 'uitleggen' en dat is precies wat we doen. We maken ingewikkelde informatie toegankelijk voor HR- en salarispro's, leiden hen op en verzorgen kennis- en vaardigheidstrainingen. Daarbij is het altijd de praktijk die centraal staat. 2Xplain bestaat uit een team van ruim 30 trainers, docenten en auteurs, die hun sporen in de praktijk verdiend hebben.

  • Onze uitdaging: Zorgen voor groei van kennis, inzicht en vaardigheden voor HR- en salarispro's.

  • Ons uitgangspunt: Kwaliteit en praktijk staan voorop; daar doen we geen concessies aan.

Cao PRO app pricing

De hoofdlicentie 2Xplain PayRoll Kennisbank PRO kost € 620,- per jaar excl. BTW. Bij de hoofdlicentie is een hoofdgebruiker / beheerder inbegrepen. Per extra relatiecontactpersoon zijn de jaarlijkse kosten slechts € 31,- excl. BTW. Voor het koppelen van een extra Nmbrs-omgeving wordt 25% van de hoofdlicentie berekend.