CAObase

Automatische cao-koppelingen met uitgebreide CAObase

About CAObase

Altijd op de hoogte blijven van wijzigingen in de cao's en andere regelingen die voor u en/of uw klanten van toepassing zijn. Dat kan door middel van een directe koppeling (API) tussen Nmbrs en de CAObase van salarisspecialist 2Xplain.

Niet alleen de cao's die in uw salarisadministraties zijn opgenomen, maar ook aan die cao's gerelateerde cao's of regelingen (pensioen, Paww, fondsen) worden in CAObase automatisch aangemerkt als "Mijn cao's". Dat zijn dus de voor u relevante cao's en regelingen. Daar hoeft u niets voor te doen.

Alle voordelen van de koppeling op een rij

  • Wijzigingen meteen en op maat in uw e-mailbox. Als in CAObase een wijziging wordt doorgevoerd (onderhandelingsakkoord, aanmelding bij het ministerie, algemeen verbindend verklaring, premie-overzicht) ontvangt u daarover dezelfde avond een e-mail-alert. In die e-mail wordt vermeld voor welke van uw relaties die melding relevant is (voor wie de desbetreffende cao geldt).

  • Maandelijkse mutaties op maat. U kunt maandelijks in één overzicht zien voor welke door u te verwerken cao's en gerelateerde regelingen in die maand een loon- of premiewijziging moet worden doorgevoerd.

  • Ook andere cao's te raadplegen. U kunt naast de cao's die u in uw salarisadministraties gebruikt ook elke andere gewenste cao of regeling raadplegen of aan "Mijn cao's" toevoegen.

  • Toegang tot meer informatie. U heeft onbeperkt toegang tot alle vakinformatie in de 2Xplain PayRoll Kennisbank PRO.

De cao-koppeling activeren

  • U meldt zich aan als gebruiker van 2Xplain PayRoll kennisbank PRO via het aanmeldformulier. Lees hier meer over de 2Xplain PayRoll Kennisbank PRO.

  • U ontvangt binnen 2 werkdagen een e-mail met gebruikersnaam en wachtwoord voor 2Xplain PayRoll Kennisbank PRO met Cao Base. Bij deze e-mail vindt u ook de instructies voor het aanmaken van de eenmalige cao-koppeling.

  • Nadat u de koppeling hebt aangemaakt kunt u zien welke relatiecontactpersonen er vanuit uw salarissoftware zijn gevonden. U kunt vervolgens aangeven wie van deze relatiecontactpersonen binnen CAObase hun eigen "Mijn cao's" en daarmee hun eigen e-mail alerts en eigen toegang moeten krijgen. Als u hier niet voor kiest, gaan alle alerts naar u als hoofdgebruiker. Een directe splitsing van de gegevens is natuurlijk veel praktischer.

  • 2Xplain controleert met de door u aangeleverde koppeling regelmatig uw salarissoftware op mogelijke wijzigingen in actieve cao’s met de daaraan gekoppelde klanten en relatiecontactpersonen.

Over 2XPLAIN

2Xplain betekent "uitleggen" en dat is precies wat we doen. We maken ingewikkelde informatie toegankelijk voor professionals en leren die professionals hoe ze zelf effectief communiceren. Daarbij is het altijd de praktijk van de professionals, van u dus, die centraal staat. Niet voor niets zijn het enkele professionals zelf geweest, die in 1998 hebben besloten de informatievoorziening zelf te gaan verzorgen. Inmiddels is 2Xplain gegroeid tot een team van ruim 30 trainers, docenten en auteurs, die allen hun sporen in de praktijk verdiend hebben.

  • Onze uitdaging: Zorgen voor groei van kennis, inzicht en vaardigheden voor onze klanten.

  • Ons uitgangspunt: Kwaliteit en praktijk staan voorop; daar doen we geen concessies aan.

2Xplain is in 1998 opgericht, in eerste instantie als uitgeverij van het vakblad PayRoll Magazine. In de loop van de jaren is de nadruk meer komen te liggen op opleidingen en korte kennisgerichte studiedagen. Later zijn daar trainingen op het gebied van effectief communiceren bijgekomen. In 2018 is Rhetorica, een van de oudste opleidingen op het gebied van communiceren, aan het portfolio van 2Xplain toegevoegd. Daarmee beschikt 2Xplain over 70 jaar ervaring, die begon met cursussen "spreken in het openbaar".

CAObase pricing

De hoofdlicentie 2Xplain PayRoll Kennisbank PRO kost u € 539,00 per jaar excl. BTW. Bij de hoofdlicentie is een hoofdgebruiker / beheerder inbegrepen. Per extra relatiecontactpersoon zijn de jaarlijkse kosten € 26,50 excl. BTW. Voor het koppelen van een extra Nmbrs-omgeving wordt 25% van de hoofdlicentie berekend.

Start jouw Nmbrs free trial vandaag

START NU