Xpert Suite

Xpert Suite is het beproefd verzuimmanagementsysteem van Otherside at Work dat door werkgevers, dienstverleners en verzekeraars wordt ingezet om deze risico’s te beheersen.

About Xpert Suite

Over de software Xpert Suite

De Xpert Suite is een compleet verzuimsysteem en integraal toepasbaar voor de Ziektewet en WGA.

Is de software gefocust op een bepaalde branche of werkt goed in bepaalde branches, zo ja welke?

Arbodienstverleners, volmachten en werkgevers

Over het bedrijf

Otherside at Work is leverancier van verzuimsoftware om de samenwerking tussen professionals te ondersteunen.

Over de koppeling (Welke gegevens worden er gesynchroniseerd)

  • Organisatiestructuur met afdelingen en leidinggevende van Nmbrs naar XS
  • Medewerker en dienstverbandgegevens van Nmbrs naar XS
  • Verzuim- en herstelmeldingen van Nmbrs naar XS

Wat levert het de eindgebruiker op?

Door de Nmbrs omgeving te koppelen met XS is de data in XS up to date. Wijzigingen op het gebied van organisatiestructuur, leidinggevenden, medewerkers, dienstverbanden en verzuimmeldingen hoeven alleen in Nmbrs bijgehouden te worden. Op de ingestelde tijdstippen haalt XS de actuele gegevens op, en neemt de actuele gegevens over in XS.