Dossier Manager

Medisoft ondersteunt professionals bij hun gezondheidsmanagement.

About Dossier Manager

Over Dossier Manager

Dossier Manager is de online oplossing van Medisoft, waarmee alle partijen die betrokken zijn bij verzuimmanagement samenwerken. Werkgevers, arbodienstverleners, bedrijfsartsen, re-integratiebedrijven en zorginstellingen.

Over de koppeling

Gezamenlijk wordt aan één digitaal dossier gewerkt, waardoor deze rijke informatie bevat. De standaardkoppeling met Nmbrs levert automatisch gegevens die conform richtlijnen uitgewisseld mogen worden door de werkgever. Deze koppeling wordt gelegd vanuit Dossier Manager.