Syntrus Achmea

Pensioen van morgen

About Syntrus Achmea

Wensen en eisen rondom pensioen veranderen in een rap tempo. Net zoals het denken over pensioen. Pensioen wordt meer en meer persoonlijk. De vraag naar gespecialiseerde kennis neemt toe en nieuwe technologie biedt kansen om pensioen toegankelijker te maken. Het pensioen van morgen vraagt om een andere aanpak van de uitvoering.

Syntrus Achmea beheert de volledige administratie van ruim 70 Nederlandse pensioenfondsen. Syntrus Achmea heeft een gevarieerd klantenbestand opgebouwd in uiteenlopende branches en sectoren.

Alle bedrijspenioentak fondsen op zuivel na zijn ondergebracht onder Centric