AGH

AGH is een samenwerkingsverband van fondsen en verzorgt daarvoor de uitvoering van pensioen

About AGH

Advies

AGH verstrekt advies aan de bij de samenwerking betrokken partijen over de vervaardiging,aanpassing en uitvoering van:

  • vergadering
  • pensioenregelingen
  • vut- en 55-plusregelingen
  • wga-hiaatregelingen
  • opleidings en ontwikkelingsfondsen