SBZ

Oog voor de toekomst

About SBZ

SBZ Pensioen is het pensioenfonds voor organisaties werkzaam in- of verwant aan de verzekeringssector en de financiële sector. SBZ Pensioen is een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds en aangesloten bij de Vereniging voor Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). De VB maakt deel uit van de Pensioenfederatie.

Onze missie Wij voeren de pensioenregeling uit voor (oud-)werknemers van aangesloten ondernemingen. Deze missie heeft het bestuur vertaald naar de volgende visie en strategie.

Onze visie Wij willen een goed functionerend en financieel robuust pensioenfonds zijn. De efficiënte uitvoering van onze pensioenregeling kent een hoog service- en kwaliteitsniveau. Wij streven ernaar om binnen een gelijkblijvend risicokader, de pensioenaanspraken en pensioenuitkering aan te passen aan de prijsontwikkelingen.