PGGM

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk.

About PGGM

PGGM is een aantoonbaar betrouwbare samenwerkingspartner, met een persoonlijk en kwalitatief hoogstaande dienstverlening met bewezen systemen. Pensioenbeheer is onze corebusiness en u kunt bij ons rekenen op kwaliteit. We hebben een hoge mate van automatisering. Ons administratiesysteem is ontwikkeld vanuit het belang van een efficiente uitvoering van pensioenadministratie, lage beheerkosten en het snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Wij zorgen vanuit een gevoel van partnership, dat uw dienstverlening op orde is. Uw belang (en pensioen!) staat voorop.

In de uitvoering streven we met u naar een zo laag mogelijk kostenniveau voor een betaalbaar pensioen. We zijn ervan overtuigd dat wij uw pensioenfonds en haar deelnemers dit kunnen bieden. PGGM biedt u toegang tot alle kennis, kunde en pensioenervaring.

Wij bedienen alle soorten pensioenfondsen: bedrijfstak- ondernemings- en beroepspensioenfondsen maar ook DB- en DC-regelingen. Ons maatwerk sluit aan op de behoeften van uw deelnemers en werkgevers, ongeacht de branche.

Over PGGM

PGGM is een coöperatieve pensioenuitvoeringsorganisatie zonder winstoogmerk. De PGGM Coöperatie U.A. is in 2007 opgericht door de sociale partners in de sector zorg en welzijn. Werknemers en gepensioneerden uit de sector zijn de leden van de coöperatie.

Onze missie is om mensen te helpen bij het realiseren van een waardevolle toekomst. Wij doen dat op een manier waarop we duurzaam waarde kunnen toevoegen aan de domeinen pensioen, zorg, wonen en werk.

Start jouw Nmbrs free trial vandaag

START NU