Rosa

software voor de kinderopvang

About Rosa

ROSA software is hèt pakket voor de Kinderopvang. ROSA biedt u vele mogelijkheden om uw complete administratie te automatiseren. Kindplanning, factureren en incasseren vormt de basis. Naar wens kunt u dit aanvullen met diverse modules zoals de personeels(HRM)module én moderne oudercommunicatie zoals een ouderlogin, een app voor ouders en een app voor Personeel.

Over Rosa

ROSA Software is ontwikkeld door Muldata bv. Sinds 2005 concentreert Muldata zich op het ontwikkelen van software en applicaties voor de kinderopvang. Honderden kinderopvangorganisaties maken reeds gebruik van ROSA software!

Over de koppeling

De koppeling met Nmbrs voorziet in het koppelen van medewerkers en het exporteren van (plus)uren naar Nmbrs. Via het ROSA personeelsportaal kunnen loonstroken worden gedownload.

Bij aanvang worden gegevens tussen Nmbrs en ROSA gesynchroniseerd, zoals functies, afdelingen, kostenplaatsen en uiteraard de medewerkers. Vanaf dat moment kan ROSA leidend zijn. Nieuwe medewerkers kunnen in ROSA worden aangemaakt, waarna deze kan worden ovegenomen in Nmbrs, inclusief contractafspraken. Zo onderhoud u gegevens op één plek.

Rosa | Software voor de Kinderopvang