Novire

Novire ondersteunt organisaties in de zorg- en welzijnssector, het onderwijs én in de zakelijke dienstverlening om processen te optimaliseren.

About Novire

Novire heeft een koppeling gerealiseerd met Nmbrs®, waardoor je verschillende gegevens vanuit Nmbrs® in de Qsuite kan importeren.

Dankzij de koppeling worden de gegevens van de medewerkers, zoals de persoonlijke gegevens, de contracturen, het verzuim, het verlof, de beschikbaarheid en de loonkosten geïmporteerd in de Qsuite. Op basis van die gegevens kan de planning worden opgesteld én geoptimaliseerd. In de Qsuite worden de gegevens vervolgens gebruikt voor een optimaal werkproces. Dit levert tijdswinst op en je weet zeker dat je de juiste gegevens gebruikt.

Over Novire

Novire is een strategisch adviesbureau en kenniscentrum. We begonnen in 2005 in de zorg. We signaleerden dat daar een omslag nodig was van systeemgericht naar klantgericht denken en handelen. In de jaren die volgden, ontwikkelden we de Qsuite, een modulair klantgericht SaaS-systeem, dat verbinding en samenhang aanbrengt in alle automatiseringssystemen en kwaliteitskaders van de organisaties die ermee werken. Omdat wij geloven dat niet alleen de systemen maar ook medewerkers kunnen winnen aan klantgerichtheid, ontwikkelden we niet veel later een onafhankelijk gecertificeerd keurmerk voor de zorg Improvement Model en een online werk- en leeromgeving. Niet alleen een groot aantal zorgorganisaties werkt inmiddels met de Qsuite, de leeromgeving en/of het keurmerk. Ook zakelijke dienstverleners, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties maken er dankbaar gebruik van.

Start jouw Nmbrs free trial vandaag

START NU