Use Nmbrs with Levia.ai đŸ€–âšĄïž

Chat Bots
Nmbrs
Levia.ai đŸ€–âšĄïž

Nmbrs & Levia.ai đŸ€–âšĄïž

OEPS... deze integratie bestaat nog niet. Vraag de integratie aan via het de knop, hier rechtsonder!

About Nmbrs

Visma Nmbrs is een innovatieve HR- en salaris applicatie. Creëer honderden loonstroken op een simpele manier, met up-to-date informatie. Maak daarnaast gebruik van de HR functionaliteiten om jouw HR processen te automatiseren zodat je meer tijd over hebt voor jouw medewerkers.

About Levia.ai đŸ€–âšĄïž

Conversational AI Technologies with BERT, CamemBERT et GPT3 : Turning knowledge bases into conversational agents answering requests in natural language without any training. QA, NLP, NLU - Chatbot, conversational search - Customer care & sale - Messaging & Live chat channel For retail, e-commerce, IT, HR...

Start jouw Visma Nmbrs free trial vandaag

START NU